งานภายในองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
 
แบบฟอร์มใบลา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 14 ม.ค. 2565
แบบคำขอมีบัตร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 14 ม.ค. 2565
แบบประเมินสายวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ก.ย. 2563
แบบประเมินสายงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ก.ย. 2563
KM องงค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 24 ก.พ. 2563
เดินทางไปราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 06 ก.พ. 2563
แบบแสดงปริมาณงานแต่ละตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 11 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1