ประกาศมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ
 
 
กำลังแสดงหน้า : 1