ข่าว : ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด  : https://www.kamlone.go.th/news/doc_download/a_071021_121532.pdf
     

     
https://www.kamlone.go.th/news/doc_download/a_071021_121624.pdfผู้แจ้งข่าว : ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ประกาศเมื่อ :