ข่าว : 2 เมษายน วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด  : "พระบรมราชกุมารีศรีสยาม"
     
ทั่วเขตคามแซ่ซ้องสองเมษาฯ
     
พระเกียรติก้องเกริกไกรในโลกา
     
ทรงบุญญาสง่าองค์วงศ์จักรี
     

     
พสกนิกรพร้อมพรูน้อมบูชิต
     
พรพิสิทธิ์มอบองค์พระทรงศรีฯ
     
รุจิเรขเมลืองเรืองรุจี
     
คู่ธานี"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"
     

     
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
     
ข้าพระพุทธเจ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนผู้แจ้งข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ประกาศเมื่อ :