ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 4
   
 
   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 4

 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 31 ม.ค. 2560