ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายวัดโคกฯ-บ้านลานสกา ม.2,6 และ 11
   
 
   ประกาศแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายวัดโคกฯ-บ้านลานสกา ม.2,6 และ 11
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 30 ก.ย. 2559