ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลอง (หมู่ที่3-หมู่ที่1)
   
 
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลอง (หมู่ที่3-หมู่ที่1)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 ก.ย. 2563