ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เรื่องการสำรวจและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559
   
 
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เรื่องการสำรวจและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 28 ต.ค. 2559