ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) จำนวน 7 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
   
 
   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) จำนวน 7 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พ.ย. 2561