ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
   
 
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลกำโลน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ต.ค. 2561