ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดจ้างบุคคลประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด อบต.กำโลน
   
 
   จัดจ้างบุคคลประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด อบต.กำโลน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ต.ค. 2561