ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศ เรื่องแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายนาเทพศรี-ทำนบเรือนสูง
   
 
   ประกาศ เรื่องแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายนาเทพศรี-ทำนบเรือนสูง ม.6 ต.กำโลน จ.นครศรีธรรมราช
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ม.ค. 2561