ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
   
 
   

 #เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565

          องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน นำโดย นายไพโรจน์  รัตนธน นายก อบต.กำโลน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกับผู้นำชุมชน สาธารณสุขในพื้นที่ อสม. อปพร. ร่วมดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
 
          ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลกำโลนเป็นจำนวนมาก  องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ร่วมกับผู้นำชุมชน สาธารณสุขในพื้นที่ อสม. อปพร. และประชาชน ได้เตรียมความพร้อมโดยการตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลกำโลน เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมาที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือมาท่องเที่ยวเนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน
 
          องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน สาธารสุขในพื้นที่ อสม. อปพร. เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและประชาชนทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ตลอดทั้ง 7 วัน หากมีข้อบกพร่องประการใด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ 🙏🙏
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 เมษายน 2565