ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ “เที่ยวได้ปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด”
   
 
   

 สงกรานต์นี้ “เที่ยวได้ปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด”

👉 หาข้อมูลสถานที่ท่องท่องเที่ยวที่จะไป ศึกษาพื้นที่ การเดินทาง ที่พัก เอาไว้ล่วงหน้า
👉 ตรวจ ATK ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยว เพื่อตนเองและบุคคลอื่น
👉 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
👉 เว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1-2 เมตร
👉 ล้างมือให้บ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ ตลอดเวลา ทั้งก่อนและหลังการรับประทานอาหาร หรือสัมผัสจุดสัมผัสร่วม
👉 เมื่อเข้าที่พักควรอาบน้ำ ชำระร่างกายทันที
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2565