ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงสำรวจพื้นที่ พร้อมลงนามในหนังสือบันทึกอุทิศที่ดิน
   
 
   

 เนื่องด้วย นายสมบัติ กำจรฤทธิ์ ได้ประสานงานผ่าน นายศุภชัย ยิ่งบุรุษ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ดำเนินการขออุทิศที่ดินให้เป็นที่สาธารณประโยชน์แก่ทางราชการ จำนวน 2 แปลง เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 และก่อสร้างถนนสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลกำโลน

ในวันนี้ (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ร่วมกับคณะผู้บริหาร นายช่างโยธา นิติกร พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.กำโลน ลงสำรวจพื้นที่ พร้อมลงนามในหนังสือบันทึกอุทิศที่ดินดังกล่าวไว้ต่อหน้า นายศุภชัย ยิ่งบุรุษ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ขอขอบพระคุณ นายสมบัติ กำจรฤทธิ์ เป็นอย่างสูง ที่อุทิศที่ดินส่วนตัวเพื่อให้ชาวบ้าน ส่วนราชการเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน และขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ศุภชัย ยิ่งบุรุษ ที่คอยประสานงานในการดำเนินการครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี🙏🙏
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565