ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมหารือ Covid-19
   
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน นำโดย นายไพโรจน์ รัตนธน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านย่านยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคีรีวง ผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ ปรึกษาหารือร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่ตำบลกำโลน
ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ หรือหากท่านมีอาการเข้าข่ายโรคโควิด-19 สามารถตรวจ ATK ด้วยตนเอง หากผลเป็นลบให้สังเกตอาการต่อ และตรวจซ้ำอีกครั้งภายใน 3 - 5 วัน หลังตรวจซ้ำครั้งแรก
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565