ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศ เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการซ่อมแชมเหมืองระบายน้ำสายนาเทพศรี-ทำนบเรือนสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   ประกาศ เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการซ่อมแชมเหมืองระบายน้ำสายนาเทพศรี-ทำนบเรือนสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564