ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัล์ติกคอนกรีตสายสะพานคีรีวง-ท่าหา หมู่ที่ 9 , 10
   
 
   ประกาศแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัล์ติกคอนกรีตสายสะพานคีรีวง-ท่าหา หมู่ที่ 9 , 10
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2564