ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น
   
 
   

 สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564
http://www.kpi.ac.th/news/news/data/101
   

สถาบันพระปกเกล้า

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น
โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564
-----------------------------------

รายละเอียดที่ต้องแนบประกอบการสมัคร :

รายละเอียด :

 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564