ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2561