กิจกรรม : โครงการอบรมกฎหมายใกล้ตัว ประจำปีงบประมาณ 2562รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนจัดทำโครงการกฎหมายใกล้ตัว ประจำปีงบประมาณ 2562

ใวันที่  18  มิถุนายน  2562  ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านคีรีวง
โดยมีวัตถุเพื่อ
1. เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่ใกล้ตัวกับประชาชน   และใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวันเมื่อเกิดปัญหากับตนเอง  หรือญาติพี่น้อง  จะสามารถแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน  สังคม
3. เพื่อลดปัญหาการกระทำผิดกฎหมายของประชาชนในพื้นที่ตำบลกำโลน  อันเกิดมาจากความไม่รู้กฎหมาย
4. เพื่อเผยแพร่กฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน้าที่ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของท้องถิ่น
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562    อ่าน 356 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**