กิจกรรม : โครงการกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561


รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนได้จัดโครงการกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี 2561  ในวันที่ 13  เมษายน ณ วัดโคกโพธิ์สถิตย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1.เป็นการเผยแพร่ดำรงความเป็นเอกลักษณ์ไทยในท้องถิ่น  2.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของประเพณีไทย  3.เพื่อเป็นการแสดงความรักและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ  4.เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี  วัฒนาธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561    อ่าน 126 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**