กิจกรรม : โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561


รายละเอียด :
    

 ด้วยสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน  ได้จัดโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน  ระหว่างวันที่  11 – 17  เมษายน  2561   (รวม ๗ วัน)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1.เป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕61  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดการสูญเสียและทรัพย์สินของประชาชน  2.เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐในแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน  3.เพื่อตั้งจุดเฝ้าระวังในการอำนวยความสะดวก ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  4.เพื่อเป็นจุดบริการ จุดพักรถแวะพักผ่อนและสร้างอุ่นใจแก่ประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมาที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือมาท่องเที่ยวเนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน  โดยจะตั้งจุดบริการประชาชน นักท่องเที่ยวในตำบลกำโลน จำนวน 4 จุด  คือ บริเวรจุดบริการสามแยกวัดโคกโพธิ์สถิตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลกำโลน,จุดบริการบริเวณศูนย์จำหน่ายอาหาร องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน  หมู่ที่  4  ตำบลกำโลน,จุดศูนย์รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวบ้านคีรีวง  หมู่ที่  5  ตำบลกำโลนและจุดด้านหน้าหนานหินท่าหา  หมู่ที่ 9  ตำบลกำโลน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561    อ่าน 83 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**